КАРПІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ КАРПІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ

 

 

 

Адреса:
вул. Молодіжна 52
с. Карпівка
Широківський район
Дніпропетровська область
53742

 

 

 

 

  КРЕДО:

Розум у голові, щирість у серці, здоров'я в тілі, єдність у меті, свобода у творчості, всьому - любов


      
Науково – методична проблема школи :    

«Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу, як чинник успішної соціалізації учнів ».

 


Провідна ідея школи:

Створення моделі школи майбутнього шляхом різнобічного розвитку, виховання і соціалізації особистості, яка готова до самореалізації.

 


Основні напрями і зміст діяльності школи:

 •  формуванні соціокультурного освітнього простору, зорієнтованого на індивідуальний розвиток особистості через навчання, виховання та культурологічну діяльність;
 •  розвитку шкільного середовища, відкритого до активної взаємодії з навколишнім соціокультурним простором;
 •  створенні дієвої системи партнерської взаємовідповідальності сім’ї та школи;
 • ·психологічному супроводі учасників навчально-виховного процесу
 • забезпечення розвивального характеру формальної та неформальної освіти;
 • організація особистісно зорієнтованого навчально-виховного процесу;
 • гуманізація (пріоритет ідей самовизначення, самореалізації, відношення до людини як найвищої цінності);
 • співпраця педагога і учня (педагогіка співробітництва);
 • диференціація та індивідуалізація навчання (врахування інтересів і можливостей кожної особистості) учасника навчально- виховного процесу;
 • демократизація (різноманітність форм навчально-виховного процесу, самоуправління);
 • органічне поєднання загальнолюдського і національного;
 • динамічність (здатність оперативно реагувати на вимоги часу);
 • толерантність;
 • полікультурність;
 • інтегративність.
Святковий календар. Спілкуємося українською мовою

Сайти філій школи

Тихоставська філія

Червонівська філія

Відділ освіти, молоді і спорту

ОСВІТА